Városi Könyvtár Ókécskei Közösségi Ház Tiszakécskei rendezvénynaptár

EFOP-3.3.2-16 sz.

EFOP-3.3.2-16 sz.

 

 

EFOP-3.3.2-16 sz. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.

Projekt időszak: 2018.02.01.-2019.08.01.

Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár szolgáltatásaink fejlesztése a közoktatás céljainak megvalósításában címmel terveztük meg projektünket, melynek fejlesztési céljait és programjait az előzetes igényfelmérésünkre építettük. Elektronikus kérdőívünket összesen 131 fő töltötte ki, a lekérdezésbe a diákokon és a pedagógusokon kívül a szülőket is bevontuk. 18 hónapos programunk során hét nevelési-oktatási intézménnyel működünk együtt annak érdekében, hogy különböző kompetenciafejlesztő tevékenységekkel, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia eszközeivel erősítsük az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását és a szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentését. Projektünk a pályázati kiírás és a célcsoport igényei mellett illeszkedik a NAT-hoz, a helyi esélyegyenlőségi tervhez, valamint a helyi pedagógiai programokhoz egyaránt. A projekt időszaka alatt az együttműködő nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára összesen 25 különböző innovatív tevékenységet valósítunk meg az útmutatóban leírt foglalkoztatási formáknak megfelelően.  A projekt során az alábbi konkrét tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

– Óvodával együttműködve: néptánc művészeti csoport, környezeti foglalkozás témanap, kulturális órák.

– Tiszakécskei Református Általános Iskolával együttműködve: ECDL számítógépes szakkör, vízen járók kenu szakkör 2 csoportban, kulturális órák, nyári kenus tábor.

– KSZC Kiss Bálint Szakközépiskolával együttműködve: szakmák bemutatói témanapok keretében, ifjúsági vállalkozói kompetenciák fejlesztése, együttműködési készségek fejlesztése, kulturális órák.

– Szentkirályi Általános Iskolával és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve: néptánc művészeti foglalkozás 2 csoportban, színjátszó művészeti csoport, kulturális órák, erdei iskola tábor.

– Móricz Zsigmond Gimnáziummal együttműködve: kulturális órák az irodalom és a helytörténet jegyében, zenei klub, képzőművészeti csoport, nyári tábor.

– Tiszabögi Általános Iskolával együttműködve: kulturális órák és erdei iskola tábor.

– Eltérő Tantervű Iskolával együttműködve: kulturális órák és erdei iskola tábor.

A projekt során minimum 140 fő bevonását a 7-25 éves korosztályból, valamint és 30 fő bevonását az óvodás korcsoportból, melyek minimum 30%-a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közül kerül ki.

Mindezen programokhoz a pályázó intézmény részéről a tárgyi infrastruktúra rendelkezésre áll, melyet a pályázatból csak néhány kisebb beszerzéssel kell kiegészíteni. Szakértő munkatársaink mind a nemformális képzési módszerek, mind a közösségi művelődés, mind pedig a különböző EU-s projektek lebonyolítása során sokoldalú szakmai tapasztalatokkal, ill. a településen és környékén széleskörű szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.

Projektünk segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősíti motiváltságukat. Várhatóan hatással lesz továbbá a résztvevők személyiségfejlődésére, képességeik kibontakoztatására, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítására. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, megfelelő végzettséget szereznek, valamint továbbtanulási esélyeik is növekednek.

 

Részletek:

Dátum:
Időpont:
Cím:

Kérjük értékelje rendezvényünket az alábbi kérdőív segítségével:

Arany János
Művelődési Központ

6060 Tiszakécske

Béke u. 140.

76/441-250