Városi Könyvtár Ókécskei Közösségi Ház Tiszakécskei rendezvénynaptár

Programjaink

Március 15. (10:00)

Március 15. (10:00)

Tovább

Életpályavezetés műhelyfoglalkozások

Életpályavezetés műhelyfoglalkozások

Tovább

Közhasznú adatbázis_2018.07.13.

Közhasznú adatbázis_2018.07.13.

Tovább

Települési programajánló és információs kiadvány 2017

Települési programajánló és információs kiadvány 2017

Tovább

Márciusi Mozimax (03.13., 03.27.)

Márciusi Mozimax (03.13., 03.27.)

Tovább

“Volt valamikor egy régi világ, …” (03.30)

“Volt valamikor egy régi világ, …” (03.30)

Tovább

Márciusi könyvbörzék (03.02., 03.09., 03.23., 03.30.)

Márciusi könyvbörzék (03.02., 03.09., 03.23., 03.30.)

Tovább

Asztalitenisz verseny (2019. március 23. 9:00)

Asztalitenisz verseny (2019. március 23. 9:00)

Tovább

ÉVSZAKOK TÉSZTÁBÓL KIÁLLÍTÁS (EREDMÉNYHIRDETÉS 02.14.)

ÉVSZAKOK TÉSZTÁBÓL KIÁLLÍTÁS (EREDMÉNYHIRDETÉS 02.14.)

Tovább

FEBRUÁRI MOZIMAX (02.13., 02.27.)

FEBRUÁRI MOZIMAX (02.13., 02.27.)

Tovább

FEBRUÁRI KÖNYVBÖRZÉK(02.09., 02.16., 02.23.)

FEBRUÁRI KÖNYVBÖRZÉK(02.09., 02.16., 02.23.)

Tovább

Ókécskei Zenés Esték 2019.02.02

Ókécskei Zenés Esték 2019.02.02

Tovább

Közösségi Szolgálat Portál

Közösségi Szolgálat Portál

Tovább

Közhasznú adatbázis_2018.07.13.

Közhasznú adatbázis_2018.07.13.

Tovább

JOGpont Iroda

JOGpont Iroda

Tovább

Magyar Máltai szeretetszolgálat állás, képzés

Magyar Máltai szeretetszolgálat állás, képzés

Tovább

Életpályavezetés műhelyfoglalkozások

Életpályavezetés műhelyfoglalkozások

Tovább

Kismama Akadémia 08.25.

Kismama Akadémia 08.25.

Tovább

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Tovább

EFOP-3.7.3-16 sz. Életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

EFOP-3.7.3-16 sz. Életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

Tovább

EFOP-3.3.2-16 sz.

EFOP-3.3.2-16 sz.

Tovább

Felhívás!!! Gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére

Felhívás!!! Gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére

Tovább

Kismama Akadémia 06.30.

Kismama Akadémia 06.30.

Tovább

Kismama Akadémia 06.16.

Kismama Akadémia 06.16.

Tovább

A művelődési központ története

A Művelődési Központ Története

Az Arany János Művelődési Központot 1963-ban alapították. Ekkor készült el a művelődési központ épülete, amely abban az időben a legkorszerűbb technikai háttérrel rendelkezett. Rövid ideig járási művelődési központi szerepet is betöltött. A kilencvenes években az intézményben nyomda is működött, több helyismereti kiadvány, saját újság kiadása (Kécskei Hírek) megjelenése is fémjelzi a tevékenységet. A városi televíziónak is bázisa volt. Ebben az időben a dolgozók száma 23 fő volt. Mozivetítés minden nap volt, naponta kettő. Az épületben működő közösségek nagy száma miatt tervezték a nagyobb terek kisebb csoportszobákra osztását, amely végül nem valósult meg, sőt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a falugazdászt és a hegybírót is a színházteremhez kapcsolódó öltöző épületébe költöztették, a mai napig itt működnek. A kilencvenes évek végén megszüntették a nyomdai tevékenységet, ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkend az intézmény létszáma – 8 főre. 2001-ben került a kezelésébe az Ókécskei Közösségi Ház, amely állandó kiállításoknak (Helytörténeti kiállítás, Szabolcska Mihály Irodalmi Emlékszoba, Fáth Lajos gyűjtemény) ad otthont és időszaki kiállítóhelyként üzemel.

Jelenlegi tevékenységi köre Tóth Erika vezetése alatt (2003-2008) alakult ki, aki ismét bevezette a közművelődési tevékenységekre alapozott, minőségi feladatellátást. Szorosabbá vált a kapcsolat a település szervezeteivel, egyházakkal, iskolákkal. Az intézmény 2008. január elsejétől működik jelenlegi formájában, miután a jogelőd Városi Könyvtárat az Arany János Művelődési Központ szervezetébe integrálták, létrehozva ezzel a többcélú Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményt. A művelődési központ ma is az 1963-ban elkészült épületben működik. Az egykor korszerű ház ma már nehezen szolgálja ki a közművelődési tevékenységet. A nehéz körülmények ellenére is minőségi munka folyik az épületben, bizonyítja ezt a 2013-ban megkapott Minősített Közművelődési Intézményi cím elnyerése. Felújítására, korszerűsítésére több pályázatot is beadott a fenntartó. 2015-ben, TÁMOP pályázat eredményeként nyílászárók cseréjére, szigetelésre, napkollektorok felszerelésére, fűtéskorszerűsítésre, villanyhálózat felújítására, az épület külső burkolatának megújulására került sor. Kisebb pályázati forrásokból fejlesztjük a technikai eszközparkunkat.

2. Működési és szervezeti felépítés
Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Ismerteti az intézmény szervezeti egységeit, meghatározza az egységek irányításának személyi feltételeit, egymással való kapcsolatukat, a vezetők tevékenységi- és hatáskörét, valamint az irányítást, vezetést biztosító belső fórumokat. Bemutatja a szervezeti egységek feladatait, működésük alapvető kereteit, munkarendjét. A szervezeti hierarchia élén az igazgató áll, aki közvetlenül felügyeli a közművelődési szakmai tevékenységet végző munkatársakat és a könyvtár élén álló könyvtárvezető munkáját. A könyvtárvezető az intézményvezető általános helyettesítését és a könyvtár szakmai vezetését látja el. Az intézmény mérete nem teszi szükségessé osztályok létrehozását. A munkatársak feladataikat többnyire önállóan, az intézményvezető – a könyvtár esetében a könyvtárvezető – közvetlen irányításával végzik. Egyes projektek lebonyolítására az intézményvezető munkacsoportokat alakít ki.

A munkacsoportok általában egy intézményegységen belül dolgozókból állnak, csak ritkán lépnek túl a feladatellátási hely határain. A döntéshozatal intézményvezetői szinten összpontosul, az egyszemélyi vezetés és az irányítás egysége a jellemző. Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményegységeinek és feladat- ellátási helyeihez mérten a minimális létszámmal dolgozik. Két – a könyvtár esetében három hierarchiai szinten helyezkednek el a státuszok. Az intézményvezetés és a beosztottak közötti napi közvetlen kapcsolattartás megoldott. A három nagy egységből álló intézmény szervezeti felépítése a divízionális szervezeti felépítésen alapul, de az intézmény mérete és a benne folyó munka alapján a lineáris szervezeti forma jellemzőit is magán viseli. Két, egymástól szakmailag elkülönülő divízióról beszélhetünk:  a művelődési központról, amely közművelődési tevékenységet lát el, és amelytől az Ókécskei Közösségi Ház csupán fizikailag különül el ;  a könyvtárról, amely nyilvános könyvtárként a város lakosságának nyújt könyvtári szolgáltatásokat. A szervezet működése a munkatársak közötti kapcsolatoktól erősen függ. Nagy hangsúlyt kap az egyéniség, a kreativitás, az egyéni kezdeményezőkészség.

Fontos a megfelelő munkaerő kiválasztása, a munkatársak motiválása, személyes elkötelezettségük fenntartása. Az intézmény jelenlegi felépítése a 2008-ban történt intézményi integráció eredményeként jött létre, az azóta eltelt néhány év tapasztalata alapján jól funkcionál. Kisebb módosítások az intézmény életében bekövetkező változások (kolléga nyugdíjba vonulása, takarítói státusz megjelenése az intézményben) miatt váltak szükségessé. A szervezeti felépítés utoljára 2012 júliusában változott.

Arany János
Művelődési Központ

6060 Tiszakécske

Béke u. 140.

76/441-250